Thủ tục - Quy định

Khi giao dịch tại cầm đồ Đà Nẵng – Linh Vũ khách hàng cần phải chú ý một số quy định và thủ tục giấy tờ sau để đảm bảo được tính pháp lý, hợp pháp đôi bên.

Quy định khi giao dịch tại cầm đồ Linh Vũ

Quý khách phải có toàn quyền sở hữu theo pháp luật đối với tài sản cần cầm cố. DNTN cầm đồ linh vũ không có trách nhiệm xác minh quyền sở hữu tài sản cầm. 
Đối với Tài sản là xe máy (và tất cả tài sản khác do nhà nước quản lý), người đến giao dịch phải là người đứng tên tên giấy tờ đăng ký xe và cần đem theo chứng minh thư CMND.

Thời hạn cầm quy định:
- Xe máy hết hạn + thêm 30 ngày.
- Máy tinh +20 ngày.
- Tài sản khác + 20 ngày
- Nếu vì 1 lý do nào đó , không đóng lời được vui lòng hiên hệ trực tiếp để xin gia hạn thêm. Và chấp nhận trả dần số tiền quý khách đã nhận. VD: cầm 10 triệu, chấp nhận cho quý khách trả dần 3 triệu …vậy lần sau đóng lời theo 7 triệu còn lại.

Thủ tục khi giao dịch tại cầm đồ Linh Vũ

Vui lòng nêu tên thật trong CMND khi đến giao dịch tại cầm đồ Linh Vũ
Tài sản cầm sẽ đươc miêu tả cụ thể trong biên nhận - hợp đồng cầm đồ.
Khách hàng sẽ được nghe kỹ, chấp nhận những quy định và điều kiện khi tiến hành giao dịch.

Khách hàng cần mang theo đầy đủ các giấy tờ liên quan đến tài sản cần cầm cố cũng như giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản đó.

Khi Mất Giấy cầm đồ:

Phải báo ngay. Tài sản của khách hàng sẽ được niêm phong để được đảm bảo.
Muốn chuộc phải có CMND và Hộ Khẩu (bản sao kèm bản chính đối chứng)
Nếu không có CMND và Hộ Khẩu phải chờ đến ngày thanh lý mới giải quyết

DV cầm đồ Đà Nẵng Linh Vũ sẽ hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. Nên mọi yêu cầu khi tài sản đã thanh lý sẽ ko được xử lý.